Bollinger Bands, Chỉ Báo Dao Động Cùng Cách Áp Dụng Trong Giao Dịch

Bollinger Bands, Chỉ Báo Dao Động Cùng Cách Áp Dụng Trong Giao Dịch

213 Views

Bollinger Bands là gì

Bollinger Bands (BB) được phát triển bởi John Bollinger, Bollinger Bands® là các dải dao động được đặt ở trên và dưới đường trung bình di động. Độ dao động dựa trên độ lệch chuẩn, sẽ thay đổi khi độ dao động của giá trên thị trường tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi độ dao động  tăng và thu hẹp khi độ dao động  giảm.Bản chất dễ thích nghi áp sát theo biến động giá này của dải Bollinger có thể dùng áp dụng phân tích cho nhiều dạng sản phẩm tài chính khác nhau với cùng các cài đặt tiêu chuẩn. Đối với tín hiệu, Dải bollinger có thể được sử dụng để xác định đỉnh có hình M và đáy có hình W hoặc để xác định cường độ của xu hướng cũng như giao dịch theo xu hướng khi giá bám giải biên.

Chỉ báo Bollinger Bands được tính toán theo công thức như thế nào

  1. Dải bollinger bao gồm một dải giữa với hai dải ngoài. Dải giữa là một đường trung bình di động đơn giản thường được đặt ở 20 giai đoạn. Đường trung bình di động đơn giản được sử dụng cùng công thức độ lệch chuẩn cũng sử dụng trung bình di động dạng  đơn giản.
  2. Giai đoạn quá khứ được lấy cho độ lệch chuẩn giống như đối với trung bình di động đơn giản. Các dải bên ngoài thường được đặt 2 độ lệch chuẩn trên và dưới dải giữa.
  3. Mọi cài đặt có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi dạng sản phẩm tài chính hay phong cách giao dịch khác nhau.
  4. Bollinger khuyên nên thực hiện các điều chỉnh gia tăng nhỏ cho hệ số nhân độ lệch chuẩn. Thay đổi thông số cho chu kỳ của đường  trung bình di động cũng ảnh hưởng đến chu kỳ được sử dụng để tính độ lệch chuẩn. Do đó, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho hệ số nhân độ lệch chuẩn. Việc tăng thông số chu kỳ cho  trung bình di động sẽ tự động tăng số chu kỳ được sử dụng để tính độ lệch chuẩn và cũng sẽ đảm bảo tăng số nhân độ lệch chuẩn.
  5. Với SMA 20 giai đoạn và Độ lệch chuẩn cho 20 giai đoạn, hệ số nhân độ lệch chuẩn được đặt ở mức 2. Bollinger đề nghị tăng hệ số nhân độ lệch chuẩn lên 2.1 cho SMA 50 giai đoạn và giảm hệ số nhân độ lệch chuẩn xuống 1.9 trong 10 giai đoạn SMA.
  6. Dải giữa = trung bình di động đơn giản 20 ngày (SMA).
  7. Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2).
  8. Dải dưới = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2).

Áp dụng dải Bollinger Bands trong giao dịch

Về công thức thì tương đối đơn giản để hiểu; về tính năng của dải Bollinger Bands có tính năng đo cường độ dao động của giá qua độ lệch chuẩn của nó cho dải biên trên và dải biên dưới, do vậy dải Bollinger Bands sẽ theo độ dao động của giá trên thị trường và tạo ra các mô hình giá. Mặt khác dải Bollinger Bands ở biên trên và dưới của nó sẽ giúp nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng thị trường khi giá bám giải biên trên/dưới. Điều này cũng đồng nghĩa điểm đảo chiều của hướng giá cũng xác định được khi giá bỏ biên trên/dưới và tạo dấu hiệu nhất định qua mô hình. Bollinger Bands có rất nhiều công năng khi áp dụng trong giao dịch và hiểu đúng nguyên lý của chỉ báo này có những chức năng và tính năng gì. Biểu đồ minh hoạ dưới đây cho ta thấy nhanh khi giá bám giải biên và dải biên được nắn theo giá khi dao động do độ lệch chuẩn thế nào:

Khi giá có một xu hướng mạnh, lên hoặc xuống, chúng ta thấy giá sẽ bám theo dải biên ngoài của BB; để thay đổi một xu hướng, có nghĩa tốc độ của xu hướng đấy muốn dừng lại và đảo chiều theo hướng khác, thị trường cần thời gian để tạo mô hình và khi áp dụng BB trong phân tích, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy khi mô hình qua sự nắn giá ở dải biên trên/dưới của BB sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng.

Chi tiết thêm nữa về dải Bollinger Bands và cách phân tích nó cũng như áp dụng thực tế trong giao dịch thế nào, các bạn có thể theo link dưới vào mục khoá học của chúng tôi tham gia:

Đăng ký ngay khoá học Bollinger Bands

 

 

 

 

Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment