Cập nhật USD/CAD ngày 18/06/2019

Cập nhật USD/CAD ngày 18/06/2019

153 Views

Cập nhật USD/CAD ngày 18/06/2019

Phân tích căn bản

Đồng đô la Canada tăng cao hơn so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai, giảm một số sự suy giảm của tuần trước trước một bài phát biểu của một quan chức Ngân hàng Canada và khi các nhà đầu tư chờ đợi một cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần. Phó thống đốc ngân hàng Canada Lawrence Schembri sẽ nói về việc gia hạn mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương.

Phân tích kỹ thuật

USD/CAD vẫn đang giao dịch ở sóng 4 cấp độ intermediate trong xu hướng lên. Giá hiện đạng được giao dịch xoay quanh vùng giá 1.3404. Vùng kênh giá kỹ thuật nằm tại các vùng giá 1.3370-1.3384 và tại vùng giá này, USD/CAD đang dần tìm lại được ngưỡng hỗ trợ của nó. Mọi bứt phá lên trên vùng giá 1.3450 và giao dịch tại đây cũng như lấy vùng giá 1.3450 này làm ngưỡng hỗ trợ mới, hướng lên của sóng (5) cùng cấp độ sẽ được xác nhận. Chiến lược giao dịch cho cặp USD/CAD hiện tại là đặt các lệnh chờ mua tại vùng giá 1.3450 và dừng lỗ tại 1.3345 và lấy lời tại 1.3945. Lấy lời một phần và đưa lệnh mua này về điểm hoà vốn khi giá đạt được mức 1.3590.

Chiến lược mua này có tính trung hạn, do vậy duy trì lệnh với thời gian tương ứng để đạt được các mốc lấy lời như dự định.

Chi tiết thêm xem biểu đồ minh hoạ dưới đây cho USD/CAD:

 

Mọi diễn biến tiếp theo cho cặp USD/CAD chúng tôi sẽ cập nhật sớm như có thể.

Trade well!

Tradingscenes team

 


Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment