Elliott Wave

Elliott Wave
Featured

Elliott Wave

391 Views

Học phân tích thị trường theo phương pháp Sóng Elliott

Có lẽ không có phương pháp phân tích kỹ thuật nào như phương pháp phân tích Sóng Elliott vì tính hệ thống của phương pháp được xây dựng trên nền tảng phân loại ( phân loại cấp độ sóng, dạng sóng, nhịp sóng, đơn sóng, đa sóng v.v.), loại bỏ ( làm phép loại suy những gì không có thể để giữ lại những gì có lẽ để làm tín hiệu theo dõi trong giao dịch), tỉ lệ Fibonacci  của mô hình cũng như mẫu dạng của mỗi mô hình. Nền tảng này được xây dựng trên bộ quy tắc ( rules) & chỉ dẫn (guidelines) mà mỗi nhà phân tích sóng cần phải nằm lòng nó. Học thuộc quy tắc và chỉ dẫn mới là một phần của câu chuyện, mà ứng dụng nó linh hoạt trong phân  tích thị trường như thế nào cùng tư duy nhạy bén với các mẫu hình thấy được trong tương lai và sự theo dõi, quan sát diễn biến thị trường đang chuyển động có tương ứng với phân tích mình làm ra hay không mới là điểm quyết định của vấn để. Với kinh nghiệm lão luyện và trải nghiệm không biết bao nhiêu lần "sóng lên cùng sóng xuống" với thị trường, chúng tôi đúc kết phương pháp phân tích Sóng Elliott và giao dịch theo phương pháp này dưới đây thành một khoá học và chia sẻ đến các nhà giao dịch đam mê với bộ môn này cũng như những bạn muốn tìm hiểu và học nó.

Khoá Học Sóng Elliott được xây dựng với các phần với nội dung dưới đây:

 1. Giới thiệu Lý thuyết đại cương về Sóng Elliott
 2. Học Các quy tắc & ví dụ về chức năng của các quy tắc được áp dụng trong đếm sóng, phân tích sóng.
 3. Bài tập thực hành kỹ năng về quy tắc trong phân tích áp dụng (2h Hướng dẫn trực tiếp qua webinar 1x1).
 4. Phần phân tích chi tiết đối với dạng sóng có mục đích/động cơ (Motive wave)
 5. Học về dòng sóng Motive wave và các ví dụ về những mẫu dạng sóng thuộc dòng Motive wave như: extension ( mở rộng), truncated 5th( hỏng sóng 5), alternation(hoán đổi), equality(tương bằng), channeling(thiết lập kênh giá), leading & ending diagonal ( sóng chéo dẫn tiếp và kết thúc)


 6. Bài tập thực hành kỹ năng với Motive wave (2h Hướng dẫn trực tiếp qua webinar 1x1).
 7. Phần phân tích chi tiết đối với các dạng sóng điều chỉnh  (Corrective wave)
 8. Bài tập thực hành kỹ năng với sóng điều chỉnh (corrective wave) (2h hội thoại trực tiếp qua webinar).
 9. Các chỉ dẫn alter (trong motive và corrective ), Depth of corrective( độ sâu của điểu chỉnh/điều chỉnh sau 5 mở rộng),  degrees (cấp độ) , Tính tương đồng (Wave equality), Kẻ kênh giá, Vai trò khối lượng (Volume) , Đếm sóng( Wave count), Nhân cách & đặc tính của mỗi dạng sóng.
 10. Tổng quan về các nguyên tắc ( Rules & Guidelines) cho Motive & Corrective cùng phương pháp phối hợp các nguyên tắc và chỉ dẫn này trong phân tích và giao dịch.
 11. Thực hành kỹ năng phối hợp nguyên tắc và chỉ dẫn trong phân tích Sóng Elliott (2h Hướng dẫn trực tiếp qua webinar 1x1).
 12. Học về tỉ Lệ Fibonacci (Fibs).
 13. Ứng dụng tỉ lệ Fibs trong phân tích sóng.
 14. Thực hành kỹ năng phối hợp tỉ lệ, nguyên tắc & chỉ dẫn trong phân tích Sóng Elliott (2h Hướng dẫn trực tiếp qua webinar 1x1).
 15. Thực hành kẻ vẽ biểu đồ và đếm sóng (2h Hướng dẫn trực tiếp qua webinar 1x1).

Lưu ý: Tất cả các bài tập như kẻ vẽ, đếm sóng, xác định cấp độ sóng trên những biểu đồ mà chúng ta đã làm trong phân tích cho từng sản phẩm sẽ được dùng áp dụng trong giao dịch thực tiễn theo phương pháp đã phân tích suốt trong quá trình học và sau này.

Tham khảo thêm về các bài liên qua tới Sóng Elliott của trang, mời các bạn truy cập theo link dưới:

 

Sóng Elliott Là Gì

 

 

Lợi ích thành viên khoá học

 1. Nhận gói tín hiệu giao dịch TradingScenesPlatinium miễn phí 06 tháng (tương đương $612.00 USD; sau khi đăng ký khoá học chúng tôi sẽ đưa người đăng ký vào mục TradingScenesPlatinium tại mục Cộng Đồng Khách Hàng định kỳ, tham khảo gói tín hiệu tại đây:
Gói Tín Hiệu Platinum

 

 

2. Hỗ trợ sau khoá học 06 tháng qua cổng chat telegram và Nhóm về phân tích kỹ thuật cho các sản phẩm giao dịch.

3. Trong nhóm khách hàng Platinum để nhận các phân tích hàng ngày theo phương pháp học cùng chia sẻ màn hình các phiên giao dịch trực tiếp; kinh nghiệm phân tích và giao dịch qua đấy sẽ lão luyện hơn khi được áp dụng phương pháp học thường xuyên đúng cách.

 

 

Course Intro Video

Lessons

 1. General Theory Of Elliott Wave

  1. Learn About Guidelines, Rules & Applications in Analysis

  2. Corrective Wave (Corrective), Detailed analysis

  3. Motive Wave, Detailed Analysis

 2. Practice your skills in Elliott wave analysis

 3. Practicing Capital Management In Trading With Elliott Wave

No Comments

Give a comment

Teachers