Exponential Moving Average & Awesome Oscillator

Exponential Moving Average & Awesome Oscillator

Exponential Moving Average & Awesome Oscillator

316 Views

Học cách áp dụng đường trung bình di động & AO trong giao dịch

Khoá học yêu cầu:

 1. Có kiến thức căn bản trong phân tích kỹ thuật
 2. Biết cách sử dụng phần mềm MT4/5 hoặc tradingview hoặc các phần mềm giao dịch tương tự và biết tự cài đặt các chỉ số tuỳ chỉnh
 3. Biết cách thiết lập lệnh, khối lượng và thay đổi lệnh.

 

Đọc hiểu chỉ số tuỳ chỉnh

Nội dung bài học chia làm 3 phần sau:

I. Exponential Moving Average (EMA)

 1. Áp dụng EMA nào trong giao dịch và ý nghĩa của mỗi dạng giai đoạn chọn
 2. Ý nghĩa khi giá được giao dịch trên đường EMA
 3. Ý nghĩa khi đường EMA giai đoạn thấp cắt qua đường giai đoạn cao
 4. Tìm vùng cung cầu của giá qua EMA
 5. EMA và xu hướngII. Awesome Oscillator

 1. Học cách đọc AO
 2. Tìm điểm cung cầu (dừng lỗ, lấy lời) qua AO
 3. Xác định đà tăng giảm qua AO
 4. Đọc các phân kỳ hội tụ qua AO
 5. Áp dụng AO trong giao dịch

III. Kết hợp EMA & AO trong giao dịch

 1. Học tính đồng lực giữa các chỉ báo
 2. Kết hợp AO & EMA tìm điểm vào lệnh
 3. Kết hợp AO & EMA để xác định điểm dừng lỗ và lấy lời
 4. Ý nghĩa của khung thời gian áp dụng phân tích với AO & EMA
 5. Tổng kết bài.

 

No Comments

Give a comment

Teachers