Market Profile

Market Profile
Featured

Market Profile

269 Views

Học về cấu trúc Thị trường Chứng khoán, Tiền tệ & Hàng hoá qua Market Profile và áp dụng trong giao dịch trên thị trường tài chính

Market Profile là một công cụ chỉ báo mang tính thống kê để tiếp cận thị trường tài chính và phân tích vùng giá trị của sản phẩm qua cung cầu của thị trường phản ảnh lại. Yếu tố thời gian và giá được giao dịch tạo nên giá trị của sản phẩm và nói lên sản phẩm đang được phe mua hay bán kiếm soát sẽ được tiết lộ qua các hợp phần cấu trúc của Market Profile để đọc ra được cấu trúc của thị trường. Do vậy để sát nghĩa với ngữ cảnh mà chỉ báo Market profile cho chúng ta thông tin, chúng tôi gọi nó trong Tiếng Việt là Chỉ báo Cấu trúc thị trường, thay vì dịch từ là hồ sơ thị trường. Chi tiết thêm về chỉ báo này chúng tôi cũng có chia sẻ ở phần bài blog của chúng tôi the link sau để các bạn có thêm thông tin tham khảo:

Biểu Đồ Cấu Trúc Thị Trường Qua Chỉ Báo Market Profile

 

 

Dưới đây là phân nội dung khoá học các bạn có trong toàn bộ khoá học này.

Nội dung khoá học

 1. Lý thuyết Đại cương về Market Profile (MP) & và cách sử dụng Chỉ báo MP.
 2. MP & Hợp phần cấu trúc
 3. Học về cấu trúc của MP, thuật ngữ và ý nghĩa.
 4. Học về khung của cấu trúc và tính áp dụng các hợp phần trong phân tích thị trường
 5. Thực hành kỹ năng phân tích thị trường qua cấu trúc và các hợp phần của MP và cách áp dụng trong giao dịch thực tế. (Hướng dẫn trực tiếp trực tuyến 1 buổi 1.5h 1x1)
 6. Xác định phe nào( mua hay bán) kiểm soát thị trường qua Market profile
 7. Học về các dạng mở cửa của thị trường từ ngắn hạn tới dài hạn và ngắn hạn trong ngày; áp dụng MP phân tích trong giao dịch.
 8. Thực hành kỹ năng đọc các dạng mở cửa ở các phiên giao dịch và áp dụng giao dịch.(Hướng dẫn trực tiếp trực tuyến 1 buổi 1.5h 1x1)
 9. Học về hành vi thị trường mở cửa qua biên (IB) & Vùng giá trị của giá, biên đóng, biên mở rộng, phá biên, bám biên giá trị.
 10. Hiểu và xác định ra dạng cấu trúc tin tưởng được trên thị trường qua phản ảnh từ MP và áp dụng trong giao dịch.
 11. Thực hành kỹ năng nhận dạng cấu trúc tin tưởng được cùng phương pháp áp dụng trong giao dịch. (Hướng dẫn trực tiếp trực tuyến 1 buổi 1.5h 1x1)
 12. Học và hiểu về Khối lượng giao dịch (Volume) & Sự phát triển của Thị trường
 13. Tổng kết. (Hướng dẫn trực tiếp trực tuyến 1 buổi 1.5h 1x1)

Yêu cầu cho khoá học

Học viên cần cần có mạng internet tốt và học qua videos hướng dẫn có bao gồm 06h hội thảo trực tuyến theo lịch kỳ.

Kiến thức học viên cần trang bị trước cho mình những kiến thức và khả năng sau trước khi tham gia khoá học:

 1. Biết cách sử dụng các phần mềm giao dịch ( ví dụ MT4&5); có chỉ báo Market profile được cài đặt trên phần mềm MT4/MT5 (cái này bắt buộc, nếu chưa có phải mua hoặc thuê của bên thứ ba theo thông tin link ở dưới) theo chỉ báo chuẩn sau đây: 
 2. Hiểu về thị trường tài chính và các sản phẩm giao dịch phổ thông như Ngoại hối, Vàng, Dầu thô, Chỉ số chứng khoán & Chứng khoán.
 3. Hiểu các lý thuyết căn bản cung cầu của thị trường, biết cách đặt khối lượng vào lệnh trên phần mềm giao dịch bất kỳ.
 4. Có máy tính laptop hay máy tính bàn với mạng internet ổn định và nghe tai.

 

Lưu ý: Phần mềm cho Chỉ báo Market Profile bắt buộc phải mua theo chuẩn như của chúng tôi có thì các bạn mới có khả năng thực hành theo; giá phần mềm này được bán khoảng 179 USD theo link sau:

 

Gói Tín Hiệu VIP

 

 

Trong trường hợp các bạn không muốn mua, có thể thuê theo tháng trước, nếu thấy phù hợp cho mình trong giao dịch và hiệu quả, lúc đấy mua vẫn chưa muộn.

 

 

Lợi ích thành viên khoá học

 1. Nhận gói tín hiệu giao dịch TradingScenesVIP miễn phí 06 tháng (tương đương $441.66 USD; sau khi đăng ký khoá học chúng tôi sẽ đưa người đăng ký vào mụcTradingScenesVIP tại mục Cộng Đồng Khách Hàng để nhận tín hiệu giao dịch cũng như các bài phân tích thị trường định kỳ, tham khảo gói tín hiệu tại đây:
Gói tín hiệu TradingScenesVIP

 

 

2. Hỗ trợ sau khoá học 06 tháng qua cổng chat telegram và nhóm tại Nhóm về phân tích kỹ thuật cho các sản phẩm giao dịch.

3. Trong nhóm khách hàng Premium để nhận các phân tích hàng ngày theo phương pháp học cùng chia sẻ màn hình các phiên giao dịch trực tiếp; kinh nghiệm phân tích và giao dịch qua đấy sẽ lão luyện hơn khi được áp dụng phương pháp học thường xuyên đúng cách.

 

 

Course Intro Video

Lessons

 1. Installing and Setting Market Profile in MT4

  1. Market Profile & Structural components

   1. Trust structure from MP

   2. Learn about the structure & framework of structures in Market Profile

   3. Control & Open Market Types

   4. Open Market & Value Area

 2. Summary Of Market Profile

No Comments

Give a comment

Teachers