Tag Archives

236 ViewsPhân tích căn bản Brexit đang trở nên phức tạp hơn khi Thủ tướng Theresa May thông báo...

Nhận định thị trường: GBP/AUD phá vùng hỗ trợ quan trọng

236 ViewsPhân tích căn bản Brexit đang trở nên phức tạp hơn khi Thủ tướng Theresa May thông báo...