Nguyên Lý Sóng Elliott, Arthur Hamilton Bolton

Nguyên Lý Sóng Elliott, Arthur Hamilton Bolton

267 Views

Hamilton là một trong những người đầu tiền kế thừa Phương pháp Phân tích Sóng Elliott; trong cuốn The Complete Wave Writing Of A. Hamilton Bolton của ông, ông đã mổ sẻ và làm sáng lên phương pháp phân tích kỹ thuật này khi áp dụng trong phân tích để giao dịch trên thị trường tài chính. Tâm sự, kinh nghiệm và sự trải nghiệm của ông với phương pháp giao dịch theo Sóng Elliott cũng được tỏ bày ở đây. Không chỉ là nhà phân tích kỹ thuật đơn thuần, mà Hamilton cũng là một nhà giao dịch chuyên nghiệp cho Ngân hàng và sự nghiệp là Bank trader của ông cũng gắn liền với Sóng Elliott. Chúng ta cùng đọc để thấy và hiểu môn học cho phương pháp Sóng Elliott này đã hấp dẫn những lão tướng trong nghề Trading này thế nào.

Happy Reading!

 

Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment