Từ điển bách khoa toàn thư các mô hình giá, Thomas N. Bulkowski

Từ điển bách khoa toàn thư các mô hình giá, Thomas N. Bulkowski

533 Views

Cuốn Encyclopedia of Chart patterns của Thomas N. Bulkowski là cuốn Từ điển cho các mô hình giá trên thị trường tài chính mà hiếm có cuốn nào tôi biết có thể so sánh được, mặc dù mọi mô hình giá mà Thomas tập hợp lại cũng từ thuyết Sóng Elliott mà ra, nhưng ở cuốn bách khoa toàn thư này, Thomas đã hệ thống hoá lại các mô hình này theo Sóng Elliott và làm các thống kê theo cá nhân ông cho các mô hình đấy và xác suất đúng của nó khi diễn ra và lập lại. Là một cuốn không thể thiếu được cho những người đam mê với môn phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính; chúng tôi xin chia sẻ lại cùng các bạn.

Happy reading!

 

Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment