PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (Market Analysis)

BLOGS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học Phương Pháp Phân Tích Sóng Elliott

Học Phương Pháp Phân Tích Xu Hướng

Học Về Market Profile (Cấu trúc thị trường)

Học Phân Tích Căn Bản Cùng Kết Hợp Với Kỹ Thuật Trong Giao Dịch

KHÓA HỌC THÔNG THƯỜNG

Gói Tín Hiệu Miễn Phí

  • Là thành viên trên Cộng Đồng Khách Hàng nơi cung cấp chiến lược giao dịch Ngoại hối của chúng tôi hàng ngày
  • Nhận hàng ngày từ 1-2 tín hiệu giao dịch có lợi nhuận tốt
  • Tín hiệu cho 02 cặp EUR/USD & AUD/USD mãi mãi miễn phí
  • Tín hiệu  luôn có cảnh báo gửi đến thiết bị di động và máy tính của bạn đúng thời điểm
  • Nhận báo cáo phân tích thị trường Mỹ, Âu, Á hàng ngày.

Gói Tín Hiệu Premium

Thanh toán hàng tháng

Gói tín hiệu cho khách hàng Premium bao gồm các sản phẩm giao dịch sau: FOREX, Chỉ số chứng khoán, Hàng hóa như sau: 21 cặp FOREX, cụ thể là cặp chính và cặp chéo, XAU / USD, USOIL / WTI, DAX, US30 (DJIA), SPX500, AUS200, HK50, JP225, VN30.; là thành viên cấp độ Premium ngoài các tín hiệu mua bán đươc gửi tới thiết bị của bạn, chúng tôi luôn có các cập nhật phân tích thị trường cùng các sản phẩm giao dịch liên quan rất chi tiết qua videos và bài viết dành cho Khách hàng Premium theo phương pháp phân tích sóng Elliott và Market Profile. Phân tích chi tiết tổng thể giúp bạn nhận định thị trường với góc nhìn sắc bén hơn, tăng kỹ năng giao dịch và khả năng kiểm soát tâm lý cá nhân cao hơn nữa; chi tiết thêm về gói Premium xem theo đường dẫn dưới.

Gói Tín Hiệu Premium 

Thanh toán 01 năm/lần

Tín hiệu cho khách hàng Premium bao gồm các sản phẩm giao dịch sau: FOREX, Chỉ số chứng khoán, Hàng hóa như sau: 21 cặp FOREX, cụ thể là cặp chính và cặp chéo, XAU / USD, USOIL / WTI, DAX, US30 (DJIA), SPX500, AUS200, HK50, JP225, VN30.Gói Premium Nâng cao cung cấp tất cả các dịch vụ và sản phẩm của gói Premium cơ bản nhưng thanh toán ưu đãi không tăng trong suốt quá trình đăng ký và giá được giảm khủng so với gói Premium thanh toán hàng tháng.

Buy Swing Price Action Trader Expert Advisor in the store selling algo trading systems

Buy Average Daily Range Board customer indicator in the store selling algo trading systems

Buy Trading Panel Tradingscenes trading application in the store of automated robot systems