• Hồ sơ
  • Tradingview Chart
  • Khóa học trực tuyến
  • TradingScenes-Events

[wpum_profile][/wpum_profile]

[dt_sc_courses limit=”-1″ course_type=”” carousel=”false” categories=”192,193,194,6772,938857” layout_view=”list” columns=”1/2″ /]

Kính gửi quý khách hàng!

Tín hiệu giao dịch của chúng tôi, chúng tôi cung cấp tại trang tín hiệu: https://signals.tradingscenes.com/login

Bạn có thể đăng ký ở đó với cùng một địa chỉ email, nhưng cần cung cấp mật khẩu khác nhau.

Ứng dụng đầu tiên của chúng tôi hiện có tại kho Ứng dụng trên Google play, bạn có thể tải xuống để nhận thông báo tín hiệu giao dịch: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m2mfxsignals&hl=vi

Mọi thắc mắc, vui lòng gửi email của bạn đến: ib@tradingscenes.com

Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi!

Đội ngũ Tradingscenes