Bollinger Bands & Cách áp dụng trong phân tích

Bollinger Bands & Cách áp dụng trong phân tích
Featured

Bollinger Bands & Cách áp dụng trong phân tích

626 Views

Khoá học cách áp dụng Bollinger Bands trong giao dịch đối với các sản phẩm tài chính như: Ngoại hối (Forex), Chứng khoán, Chỉ số Chứng khoán, Vàng, Dầu thô được chia thành 7 phần hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu và áp dụng trong giao dịch thực tế. Ở phần 8 là phần tổng kết của chương trình. Với khoá học này sẽ giúp cho người học hiểu được thêm một công cụ giao dịch là Bollinger Bands với phương pháp tiếp cận và đọc thị trường rất đơn giản và hiệu quả theo phong cách của TradingScenes.

Dưới đây là phần Mục lục cho chương trình học về dải Bollinger Bands

I.Giới thiệu

II. Công thức tính

III. Mô hình: Tín hiệu giao dịch cho đáy chữ W

IV. Mô hình: Tín hiệu Giao dịch cho đỉnh hình chữ M

V. Tính chất của Mô hình

VI.Tín hiệu giao dịch khi giá bám giải biên

VII.Tính chất khi giao dịch giá bám các giải biên

VIII.Kết luận

Course Intro Video

Lessons

No Comments

Give a comment

Teachers