Japanese Candlesticks, Hiểu và áp dụng biểu đồ Nến Nhật trong giao dịch

Japanese Candlesticks, Hiểu và áp dụng biểu đồ Nến Nhật trong giao dịch
Featured

Japanese Candlesticks, Hiểu và áp dụng biểu đồ Nến Nhật trong giao dịch

460 Views

Japanese Candlesticks, Hiểu và áp dụng biểu đồ Nến Nhật trong giao dịch

 

Lưu ý: Khoá học về Nến Nhật phù hợp cho mọi đối tượng, dù có quan tâm tới thị trường tài chính hay không quan tâm tới thị trường tài chính, vì Nến Nhật mang tính hình tượng tư duy để đoán tâm lý và hành động của đám đông, do vậy nó sẽ phù hợp với tất cả các đối tượng yêu thích tư duy và thích hiểu ngữ nghĩa của từ ngữ trong ngôn ngữ nói chung.

Nội dung khoá học

Giới thiệu

I. Khái niệm cơ bản về Nến Nhật

II. Mô hình nến Nhật cơ bản

III. Mô hình Nến tăng

IV. Mô hình Nến giảm

V. Mô hình Nến dài hạn

 

 

 

 


 

 

Lessons

    1. Nội dung Mô hình nến giảm Cách đọc và kết hợp Hiểu nghĩa của từ và ngữ cảnh Mô hình nến dài hạn với kết hợp các đường trung bình di động trong dự báo giá theo kỹ thuật

No Comments

Give a comment

Teachers