EURJPY Phân tích kỹ thuật

EURJPY Phân tích kỹ thuật

140 Views

Phân tích kỹ thuật

Sau khi  chạm mức thấp tại 119.250, EURJPY  đã hồi phục lại vùng giá hỗ trợ  xác định trước đây tại 120.000 và hiện tại cặp tiền này vẫn đang tiếp lên tục trong đà tăng của nó. Tại mâu dạng diagonal  này, sóng 3 của nó vẫn đang phát triển và mốc giá cuối theo kỹ thuật có khả năng cao sẽ kết thúc tại 123.000. Chiến lược giao dịch cho EURJPY vẫn là mua hiện tại cho trung hạn. Vùng dừng lỗ để dưới vùng giá thấp EURJPY mới tạo tại 119.250. Vùng lấy lời cần chú ý vùng giá 121.200, nếu vùng giá này bị phá vỡ lên, lấy lời một phần và đưa stop loss về điểm hòa vốn.


 

Xem biểu đồ minh họa dưới:


Trade well!

Tradingscenes team

Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment