GBPNZD cập nhật chiến lược giao dịch ngày 11/11/2019

GBPNZD cập nhật chiến lược giao dịch ngày 11/11/2019

169 Views

Phân tích kxy thuật

 

Sau đà tăng mạnh và đạt đỉnh tại 2.05514 trong tháng 10/2019, GBPNZD theo kỹ thuật đã kết thúc sóng 5 của nó và đi vào điều chỉnh trung hạn để về các vùng giá thấp hơn, chân A điều chỉnh do vậy đang được tạo và hình thành.

Chiến lược giao dịch cho GBPNZD hiện tại chúng tôi khuyến nghị bán ra ch trung hạn. Vào thời điểm hiện tại khi cập nhật bài phân tích, GBPNZD đang được giao dịch xoay quanh mốc 2.01176 và mốc pivo của chúng tôi tại 2.01494 hiện đã bị phá vỡ xuống cũng như mốc hỗ trợ tại 2.0100 theo khung H8.


Các vùng giá hỗ trợ tiếp theo được nhận thấy tại:

  1. 1.99300
  2. 1.96300
  3. 1.92066

Khi nào vùng hỗ trợ đầu tại 1.99300 đạt đủ và giá sau đấy phá vỡ xuống, dời điểm dừng lỗ của bạn về điểm vào có dư phí sẽ là một lựa chọn tốt.

Mức dừng lỗ đặt trên đỉnh gần đây tại: 2.0580.

Xem biểu đồ minh hoạ dưới:

 

Tín hiệu tự động của chúng tôi cũng mới báo lệnh bán cho GBPNZD:

Than gia trang tín hiệu của chúng tôi để nhận được tín hiệu sớm nhất: https://signals.tradingscenes.com

 
Thông tin thành viên
Forex, stocks, commodities Trader & Markets Analyst. Makkaba Co., Ltd. ST&C

No Comments

Give a comment