Phân tích thị trường

Phân tích kỹ thuật GBP/USD ngày 06/05/2020

Phân tích kỹ thuật GBP/USD ngày 06/05/2020

Sản phẩm: GBP/USD Xu hướng theo khung thời gian: H4: Giảm D1: Tăng W1: Giảm MN1: Giảm   Phương pháp PTKT: EW Phân tích chi tiết: ...
Xem chi tiết
Phân tích kỹ thuật cặp GBPUSD ngày 04/04/2020

Phân tích kỹ thuật cặp GBPUSD ngày 04/04/2020

Phân tích kỹ thuật cặp GBPUSD ngày 04/04/2020 Phân tích kỹ thuật cặp GBPUSD ngày 30/03/2020 Sản phẩm: GBP/USD Xu hướng ...
Xem chi tiết