Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập vào truyền thống trang web .com có ​​tại www.tradingscenes.com (Trang web trực tuyến). ) Hoặc là ứng dụng di động M2M-FxSignals (Phần mềm ứng dụng trực tuyến) (gọi chung là Dịch vụ trực tuyến) và các hoạt động của chúng tôi để thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin tin rằng. Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập: (a) thông qua Dịch vụ của chúng tôi, (b) bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn điện tử giữa bạn và Dịch vụ của chúng tôi và (c) qua các ứng dụng Di động bạn tải xuống từ Trang web hoặc App Store của chúng tôi, không cung cấp riêng – tương tác dựa trên trình duyệt giữa bạn và Dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.
Vui lòng đọc thông tin bên dưới:

 1. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn
 2. Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 4. Tiết lộ thông tin của bạn
 5. Cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn
 6. Hủy tài khoản của bạn hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn
 7. Chọn về việc kiểm soát thông tin cá nhân của bạn
 8. Bảo mật dữ liệu
 9. Phân tích di động
 10. Thay đổi chính sách bảo mật này
 11. Cộng đồng, diễn đàn và bảng tin
 12. Tính năng truyền thông xã hội
 13. Làm thế nào để bạn liên hệ với chúng tôi với câu hỏi?

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về khách truy cập và người dùng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc tự động khi bạn điều hướng qua Trang web hoặc Ứng dụng.

(a) Thông tin nhận dạng cá nhân. Nó đề cập đến thông tin mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân, như tên, địa chỉ email hoặc số liên lạc của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu về bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ / tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin, gửi phản hồi, điền vào bản khảo sát hoặc gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi. Khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang web hoặc Ứng dụng, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp số thẻ tín dụng và các thông tin liên quan đến thanh toán khác. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin sẽ được công bố hoặc hiển thị (đăng trực tuyến) trong các khu vực công cộng của Trang web (như blog, bảng tin, nhận xét và tương tự) hoặc được truyền tới những người dùng khác của Trang web với các tính năng ‘chia sẻ’ (gọi chung là đóng góp của người dùng trực tuyến). Những đóng góp của người dùng của bạn được đăng tải và truyền cho người khác có nguy cơ. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác trên Trang web mà bạn có thể chọn để chia sẻ đóng góp của Người dùng. Tùy thuộc vào hoạt động, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp được xác định là bắt buộc và một số thông tin là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cần thiết cho một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia vào hoạt động đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ Giao thức Internet (‘IP’) của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán sự cố với máy chủ, phần mềm của chúng tôi, để quản lý Dịch vụ của chúng tôi và thu thập thông tin nhân khẩu học. Chúng tôi không thu thập nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết để tham gia vào một hoạt động trên trang web.

(b) Thông tin không thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập một số Thông tin không thể nhận dạng cá nhân, không xác định một cá nhân cụ thể. Thông tin như vậy cho chúng tôi biết về thiết bị, trình duyệt web và tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng thông qua Dịch vụ, hệ điều hành và loại trình duyệt. Thông tin chúng tôi thu thập tự động là “thống kê” về bản chất. Nó giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn cho người dùng, bằng cách cho phép chúng tôi ước tính các loại sử dụng, tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn và tăng tốc. tìm kiếm của bạn.

(c) Thông tin thiết bị. Khi bạn tải xuống Ứng dụng của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về loại thiết bị bạn sử dụng và phiên bản của hệ điều hành, để chúng tôi biết phiên bản tốt của ứng dụng. hầu hết để cung cấp cho bạn. Chúng tôi không yêu cầu bạn truy cập, truy cập hoặc theo dõi bất kỳ thông tin dựa trên vị trí nào từ thiết bị di động của bạn bất cứ lúc nào trong khi tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

2. Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại, một điểm đến an toàn. Nó sẽ được xử lý chỉ bởi nhân viên của chúng tôi làm việc cho chúng tôi. Những nhân viên như vậy có thể được tham gia, trong số những thứ khác, việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý các chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này. www.tradingscenes.com sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này.

3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin nắm giữ về bạn theo các cách sau:
Để đảm bảo rằng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn
Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc chúng tôi cảm thấy có thể quan tâm đến bạn, nơi bạn đã đồng ý liên hệ với chúng tôi cho các mục đích đó.
Để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký giữa bạn và chúng tôi, bao gồm thanh toán và thu tiền
Nếu bạn thanh toán Dịch vụ bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu thẻ tín dụng của bạn đến công ty thẻ tín dụng và / hoặc công ty xử lý thẻ tín dụng phù hợp.
Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy
Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin
Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng điện tử (email hoặc SMS) với thông tin về hàng hóa và dịch vụ tương tự như đã bán cho bạn trước đây.
Nếu bạn là khách hàng mới, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn bằng điện tử nếu bạn đồng ý với điều này.
Nếu bạn sử dụng Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn và xóa thông tin được cung cấp sau khi yêu cầu của bạn được thực hiện.

4. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi không bán, trao đổi, thuê hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho người khác, trừ khi được quy định khác tại đây:
(a) Chúng tôi cung cấp một số Dịch vụ của mình thông qua thỏa thuận hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác. Chúng tôi và các đối tác dịch vụ của chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để vận hành trang web của chúng tôi và để cung cấp Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi phải tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của bạn cho ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ được mua trên Trang web của chúng tôi; tiết lộ thông tin địa chỉ của bạn cho dịch vụ giao hàng để giao sản phẩm bạn đã đặt hàng; và cung cấp thông tin đặt hàng cho các bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
(b) Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân trong các trường hợp sau: (i) nếu được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp hoặc hợp tác với một cơ quan thực thi pháp luật điều tra pháp luật; (ii) nếu chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép làm như vậy theo luật hoặc quy trình pháp lý; (iii) để bảo vệ quyền, danh tiếng, tài sản hoặc sự an toàn của www.tradingscenes.com; (iv) để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của chúng tôi hoặc nghĩa vụ của bạn; (v) nếu công bố được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn chuyên nghiệp bắt buộc; (vi) cho bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn để làm như vậy; hoặc (vii) nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thực thi hoặc áp dụng, hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào có thể tồn tại giữa bạn và www.tradingscenes. com bao gồm Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại ib@tradingscenes.com.

5. CẬP NHẬT HOẶC THÔNG TIN ĐÚNG CÁCH NHẬN DẠNG CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể thay đổi bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào của mình trực tuyến bằng cách đăng nhập vào ‘Tài khoản của tôi’ theo hướng dẫn được đăng ở nơi khác trên Trang web của chúng tôi.
Bạn cũng có thể truy cập, yêu cầu xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân và các tùy chọn quyền riêng tư của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua trang web Trò chuyện trực tiếp hoặc gửi email cho chúng tôi tại support@tradingscenes.com. com Vui lòng bao gồm tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật thông tin nhận dạng kịp thời nếu thông tin thay đổi. Bạn có thể yêu cầu xóa hoặc xóa thông tin trên tài khoản của bạn và yêu cầu chúng tôi không còn liên lạc với bạn nữa; Tuy nhiên, vì chúng tôi theo dõi các giao dịch trong quá khứ miễn là cần thiết, bạn không thể xóa thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ trên Trang web này. Ngoài ra, có thể không thể xóa hoàn toàn thông tin của bạn mà không có một số thông tin còn lại vì sao lưu.

6. HỦY BỎ TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC XÓA THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Nếu bạn là VIP hoặc Platinium trả phí thành viên và muốn hủy tư cách thành viên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập Tài khoản của tôi, Đăng ký. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web Live Chat của chúng tôi hoặc liên hệ với ib@tradingscenes.com
Để xóa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bạn cần gửi thư yêu cầu cho chúng tôi tới ib@tradingscenes.com
Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn Dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi tại ib@tradingscenes.com. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn để truy cập trong vòng 30 ngày.

7. CHỌN KIỂM SOÁT THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Bạn có thể truy cập một số thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Ví dụ: bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn có thể truy cập thông tin về các đơn đặt hàng gần đây từ Trang web; Thông tin cá nhân; sở thích giao tiếp; và cài đặt thanh toán.
Đối với các tùy chọn liên hệ của bạn, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong bản tin bạn nhận được hoặc bạn có thể gửi yêu cầu của mình đến ib@tradingscenes.com. Nếu địa chỉ email của bạn đã thay đổi và bạn muốn tiếp tục nhận bản tin, bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi tại ib@tradingscenes.com. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi e-mail liên quan đến sự gián đoạn trang web.
Nếu bạn cho biết rằng khi bạn đăng ký rằng bạn quan tâm đến việc nhận ưu đãi hoặc thông tin từ chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thư trực tiếp về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy có thể có liên quan. phiền bạn Chỉ https://www.tradingscenes.com (hoặc các đại lý hoạt động thay mặt chúng tôi và theo thỏa thuận bảo mật) sẽ gửi cho bạn những thư trực tiếp này và chỉ sau đó bạn sẽ không ‘từ chối’ những ưu đãi đó.
Chúng tôi không gửi email thương mại không mong muốn (spam spam). Chúng tôi cung cấp cho người nhận e-mail thương mại cơ hội từ chối liên hệ tiếp theo trong mỗi e-mail. Xin lưu ý rằng chúng tôi không được bao gồm thông tin từ chối trong e-mail Dịch vụ phi thương mại (e-mail liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, Điều khoản dịch vụ của trang web, v.v.).

8. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Tất cả các giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL).
Để mua hàng trực tuyến, bạn phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ SSL để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân và thông tin thẻ tín dụng của bạn trong khi nó được truyền qua Internet.
Quyền truy cập vào tài khoản của bạn có sẵn thông qua mật khẩu và / hoặc tên người dùng duy nhất của bạn. Mật khẩu này được mã hóa. Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai, rằng bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên bằng cách sử dụng kết hợp các chữ cái và số và bạn đảm bảo bạn sử dụng trình duyệt web an toàn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các hoạt động phát sinh từ sự lơ là của bạn để bảo vệ mật khẩu và tên người dùng của bạn một cách bảo mật. Nếu bạn chia sẻ máy tính với bất kỳ ai, bạn phải luôn đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau khi kết thúc, để ngăn truy cập thông tin của bạn từ những người dùng tiếp theo của máy tính đó.
Vui lòng thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm. Vui lòng liên hệ với các đại lý hỗ trợ của chúng tôi thông qua trang web Live Chat để được hỗ trợ hoặc gửi email cho chúng tôi tại ib@tradingscenes.com.
Thật không may, không có dữ liệu nào được truyền qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được bảo mật 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng: (a) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (b) tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi thông qua Trang web này không thể được đảm bảo và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc mất, sử dụng sai, tiết lộ hoặc thay đổi điều đó thông tin; và (c) mọi thông tin và dữ liệu như vậy có thể được xem hoặc giả mạo bởi các bên thứ ba.
Trong trường hợp không chắc là chúng tôi tin rằng tính bảo mật của Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong sự kiểm soát của chúng tôi có thể đã bị xâm phạm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể trong trường. hợp. Trong phạm vi chúng tôi có địa chỉ e-mail của bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng e-mail và bạn đồng ý sử dụng email của chúng tôi như một phương tiện thông báo. Nếu bạn muốn chúng tôi sử dụng một phương pháp khác để thông báo cho bạn trong tình huống này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại ib@tradingscenes.com với thông tin liên hệ thay thế bạn muốn sử dụng.

9. PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích Tự động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về chức năng của phần mềm di động trên điện thoại của bạn. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất bạn sử dụng Ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong Ứng dụng, sử dụng chung, dữ liệu hiệu suất và nơi Ứng dụng được tải xuống từ đó. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn gửi trong Ứng dụng.

10. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện lên Chính sách quyền riêng tư của mình trên trang web này (với thông báo rằng Chính sách quyền riêng tư đã được cập nhật trên trang chủ của trang web). Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn và thông qua một thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi có một địa chỉ email cập nhật và có sẵn cho bạn và định kỳ truy cập Trang web của chúng tôi và Chính sách bảo mật này để kiểm tra mọi thay đổi.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành: (a) sự thừa nhận Chính sách quyền riêng tư sửa đổi; và (b) đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư sửa đổi.
Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn, chúng tôi sẽ thông báo qua email để có được sự đồng ý có thể kiểm chứng đối với Thông tin nhận dạng. cá nhân.

11. CỘNG ĐỒNG, MẪU VÀ BAN GIAO TIẾP

Nếu bạn chọn tiết lộ thông tin cá nhân trên cộng đồng, bảng tin, diễn đàn và những thứ tương tự, có thể truy cập qua Trang web, bạn nên biết thông tin đó, cùng với bất kỳ thông tin nào được tiết lộ. Trong giao tiếp của bạn, có thể được thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba và có thể dẫn đến các tin nhắn không mong muốn từ bên thứ ba. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại ib@tradingscenes.com. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng mọi nội dung được đăng lên các khu vực công cộng trên Trang đều có thể truy cập được đối với tất cả các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn bình luận của bạn hoặc quan điểm của bạn được xem bởi bên thứ ba, bạn không nên gửi bất kỳ nội dung nào. Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động do bạn thực hiện thông qua các cộng đồng, diễn đàn, bảng tin, v.v … Hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi bạn trực tuyến.

12. ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Thêm này hoặc một chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên Trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để bật các tính năng hoạt động chính xác. Các tính năng truyền thông xã hội được lưu trữ bởi các bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty đã cung cấp nó.

13. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VÀ CÂU HỎI CỦA BẠN?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, thực tiễn của bạn hoặc giao dịch của bạn với Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại ib@tradingscenes.com. Các chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

 TradingScenes Team